Vi har gleden av å kunngjøre etablering av samarbeid på tjenester direkte mot verft og rederier samt offentlige etater og private aktører innen prosjektledelse, utvikling, prosjektering og bygging av hurtiggående fartøy i kompositt.

Prosjektledelse basert på lang erfaring og kunnskap i en liten og dynamisk stab skal sikre:

- Gjennomføring til Rett Tid, på Budsjett med godt HMS resultat -

Teamet vil tilby sin brede kompetanse fra bransjen og ved behov utvide i etablerte nettverk for ekstra kapasitet der spesielle ferdigheter og kunnskap ut over det vi selv besitter er nødvendig. Ved bygging av mindre hurtigbåter er det naturlig å se prosjektledelse som et felles anliggende mellom reder og verft. Vi ønsker å bidra til effektiv prosjektstyring og avlastning av resurser hos verft og rederi for et gjennomført og godt sluttresultat med et minimum av møter, reiser og effektiv bruk av tid.

 Kontakt oss på: hurtiggutta@lilloe-design.no

Teamet består av:

 
Evald.jpg

Evald Joar Bortne,

Ingeniør med lang erfaring som båtbygger og daglig leder i komposittverft i Deknepollen ved Måløy, sist som mangeårig daglig leder av Måløy Verft AS og Bortne Consult AS. Evald har en meget bred kunnskap ned på detaljnivå i alle fag knyttet til hurtigbåt, og kjenner folk i alle deler av bransjen.


Geir.jpg

Geir Arnestad,

Ingeniør som er spesialist på dimensjonering av komposittstrukturer. Han har lang fartstid og bred erfaring fra arbeid i Diab AS og som innehaver av GA Design der han har designet og dimensjonert en rekke hurtigbåter i alle størrelser.


ola.jpg

Ola Lilloe-Olsen,

Sivilingeniør med lang merittliste på utvikling og design av hurtiggående fartøy med spesialkompetanse på avanserte skrogformer og kreative løsninger. Daglig leder av Lilloe-Design AS og Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen.